Aktionsforskning omfatter i dag en mangfoldighed af projekter i en lang række felter som uddannelse, socialt arbejde, sundhedsområdet, plejesektoren og mange andre, og der bedrives aktionsforskning i både offentlige og private virksomheder. Aktionsforskning ses også associeret med så forskelligartede begreber som innovation, samskabelse, capacity building, læring, ledelse og organisation for blot at nævne nogle få. Men hvad betyder den store vækst i antallet af aktionsforskningsprojekter, og hvilke konsekvenser har det haft – og kan det få – at aktionsforskning er blevet så udbredt? Væksten har først og fremmest betydet, at der er en stor energi omkring fænomenet aktionsforskning, og dernæst, at der samtidig opstår en vid forgrening, tilpasning og mainstreaming af aktionsforskningens udgangspunkt. Det kan for “den unge aktionsforsker” opleves som både modstridende og problematisk, især med hensyn til forholdet mellem viden, kundskab, teori, metode og handling.

Tre lektorer med viden om og erfaring i aktionsforskning vil være til stede under hele forløbet samt holde oplæg med hver deres perspektiv på aktionsforskning, således at der både under oplæg og i gruppearbejde sikres sammenhæng i kurset. Den internationalt anerkendte aktionsforsker Hilary Bradbury holder en online keynote på kurset.

Formålet med kurset er at videregive viden om og erfaring med aktionsforskning til Ph.d.-studerende, der anvender aktionsforskning eller lignende ændringsorienterede tilgange i deres Ph.d.-projekt.

Det er endvidere formålet at skabe et forum, hvor forskning, der fremmer tilstræbte forandringsprocesser i de Ph.d.-studerendes projekter, kan fremlægges og diskuteres.

Læringsmål med kurset:

Den ph.d.-studerende tilegner sig viden om og forståelse for aktionsforskningens mangfoldighed i et moderne og historisk perspektiv

Den ph.d.-studerende får udvidet de metodologiske og metodiske handlemuligheder i eget ph.d.-projekt

Den ph.d.-studerende får inspiration til perspektiver på eget ph.d.-projekt


Undervisere:
Søren Frimann, lektor, Institut for Kultur og Læring
Julie Borup Jensen, lektor, Institut for Kultur og Læring
Lone Hersted, lektor, Institut for Kultur og Læring
Hilary Bradbury, professor, Ph.D., ActionResearchPlus (online)

ECTS: 2 for deltagelse, og 1 ECTS for paperfremlæggelse

Dato og tid: 15-16. marts fra kl 09.00-17.00

Sted: Kroghstræde 3, 9220 Aalborg

Max antal pladser: 12-15

Deadline for registrering: 16. februar 2022
Deadline for abstract: 1. marts 2022. Der er ikke krav om fuld paper.