22-24 september: Skriverliv – skrivning som kreativ analytisk praksis (2021)

Tilmelding til hannepc@hum.aau.dk - deadline 15. august

Beskrivelsen: En uforfærdet tilgang til skrivning kan give et lettere og mere glædesfyldt liv som PhD-studerende og ikke mindst resultere i en PhD-afhandling af høj kvalitet. Formålet med kurset er at give skrivning en plads i hverdagen, at opbygge et forråd af skrivestrategier, og at lære sig selv at kende som skrivende – kort og godt at skabe sig et skriverliv. Kurset er en kombination af oplæg, skrivning, feedback og dialog. Delta-gerne vil gennem hele kurset arbejde med eget materiale og skrive tekster med udgangspunkt i deres eget PhD-projekt. Kurset bygger på de nyeste indsigter fra skriveforskningen og er samtidig et praktisk ’hands-on’ kursus med masser af tekstproduktion og dialog om egne og andres tekster. Foruden indsigt og input til nye vaner kan deltagerne tage fra kurset med en række tekster, der er lige til at arbejde videre med, hvad enten de er i gang med en empirisk analyse, et litteraturreview, en artikel eller et kapitel til afhandlingen.  

Obligatorisk læsning:

 • Barnacle, R., & Dall’Alba, G. (2014). Beyond skills: embodying writerly practices through the doctorate. Studies in Higher Education39(7), 1139–1149.
 • Burford, J. (2017). Conceptualising doctoral writing as an affective-political practice. International Journal of Doctoral Studies12, 17–32. Retrieved from http://ijds.org/Volume12/IJDSv12p017-032Burford3192.pdf
 • Cloutier, C. (2016). How I write: An inquiry into the writing practices of academics. Journal of Management Inquiry, 25(1), 69-84.
 • Corley, K. G., & Gioia, D. A. (2011). Building theory about theory building: What constitutes a theoretical contribution? The Academy of Management Review, 36(1), 12-32.
 • Meier, N. & Wegener, C. (2017). Writing with resonance. Journal of Management Inquiry26(2), 193–201.
 • Ragins, R. B. (2012). Editor's comments: Reflections on the craft of clear writing. Academy of Management Review, 37(4), 493-501.
 • Kamler, B., & Thomson, P. (2008). The failure of dissertation advice books: toward alternative pedagogies for doctoral writing. Educational Researcher37(8), 507–514.
 • Wegener, C. (2014). Writing with Phineas. How a fictional character from A. S. Byatt helped me turn my ethnographic data into a research text. Cultural Studies <=> Critical Methodologies14(4), 351–360.
 • Wegener, C. (2016). Skriv med glæde. En guide til akademisk skrivning. København: Samfundslitteratur.
 • Blogpost: http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2017/12/15/materiality-of-research-word-matters-words-matter-on-fine-tuning-our-vocabularies-of-academic-writing-to-become-better-writers-by-ninna-meier-and-charlotte-wegener/

Anbefalet læsning før kurset:
 • Barley, S.R. (2006). When I write my Masterpiece: Thoughts on what makes a paper interesting. Academy of Health Care Management Journal, 9(1), pp. 16-20.
 • Helin, J. (2015). Writing Process After Reading Bakhtin: From Theorized Plots to Unfinalizable “Living” Events. Journal of Management Inquiry, 24(2), pp. 174-185.SUDDABY, R., 2010. Editor's Comments: Construct Clarity in Theories of Management and Organization. Academy of Management Review, 35(3), pp. 346-357.
 • Weick, K. (2006). Faith, Evidence, and Action: Better Guesses in an Unknowable World. Organization Studies, 27(11), pp. 1736.

 

Anbefalet læsning før eller efter kurset:

 • Becker, H. S. (2007). Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. 2nd ed. London: University of Chicago Press.
 • Goodall Jr, H.L. (2008). Writing Qualitative Inquiry: Self, Stories, and Life. Walnut Creek: Left Coast Press, Inc.
 • Kamler, B. & Thomson, P. (2014). Helping Doctoral Students Write: Pedagogies for Supervision. Oxon: Routledge.
 • King, S. 2012. On Writing. London: Hodder & Stoughton.
 • Lee, A. & Boud, D. (2003). ‘Writing Groups, Change and Academic Identity: Research Development as Local Practice’. Studies in Higher Education 28 (2): 187–200.
 • Maher, M., Fallucca, A., & Halasz, H. M. (2013). Write On! Through to the Ph. D.: using writing groups to facilitate doctoral degree progress. Studies in Continuing Education35(2), 193–208.
 • Tanggaard, L. & Wegener, C. (2016). A Survival Kit for Doctoral Students and Their Supervisors. Travelling the Landscape of Research. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Wegener, C., Meier, N., & Ingerslev, K. (2016). Borrowing brainpower – sharing insecurities. Lessons learned from a doctoral peer writing group. Studies in Higher Education41(6).
Blogs:


Organizer: Charlotte Wegener (Institut for Kommunikation) og Ninna Meier (Institut for Sociologi og Socialt arbejde)

Lecturers: Charlotte Wegener (Institut for Kommunikation) og Ninna Meier (Institut for Sociologi og Socialt arbejde)

ECTS: 3

Time: 22-24 September 2021

Place: Aalborg Universitet, Campus København

Zip code: 
2450 

City: København

Number of seats: 16

Deadline: 01 September 2021