Beskrivelse:

Kurset henvender sig til ph.d.-studerende inden for skole og dagtilbud. Formålet er dels at klæde ph.d.-studerende på til at forstå de debatter der kører omkring pædagogik i DK samt at indgå i dem på en ordentlig, konstruktiv, saglig og videnskabelig måde, og dels at øge deres kendskab til problematikkerne omkring at anvende forskellige teoretiske/videnskabsteoretiske tilgange og forskellige metoder til at belyse de samme fænomener.

Mere præcist sigter kurset på at give de studerende:

Viden om

  • Tværfaglige tilgange til forskning og de videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil
  • Modeller for viden i tværfaglige sammenhænge, fx videnskabelig perspektivisme
  • Grundpositioner i den pædagogiske debat. Hvad er pædagogik, hvad er videnskab, hvad er politik og hvordan smelter de sammen?
  • Begreber som evidens og mixed methods.

 

Færdigheder i

  • At formidle tværfaglige problemstillinger
  • At belyse pædagogiske projekter og initiativer fra forskellige perspektiver
  • At navigere egen forskning i krydsfeltet mellem videnskab og politik

Kompetencer til

  • Tværfaglig analyse af pædagogiske og skolepolitiske problemstillinger
  • At deltage i videnskabelige og politiske debatter omkring det pædagogiske område
  • Videnskabsteoretisk begrundelse for og kritisk stillingtagen til konkrete projekter i form af indsatser eller undersøgelser

Da kurset i princippet er relevant for alle inden for uddannelse, læring og pædagogik vil en afledt effekt være at ph.d.-studerende inden for skole/pædagogik/uddannelsesforskning lærer hinanden at kende på tværs af adresser og miljøer.


Kursusansvarlig: Lektor Christian Ydesen

Undervisere:

Professor Morten Misfeldt (KU)

Professor MSO Christian Ydesen (AAU)

Professor MSO John Krejsler (AU)

Lektor Lars Bang (AAU)

Institutleder Keld Thorgård (AAU)

ECTS: 2 + 1 ECTS for paper

Dato: 18.-19. august 2021

Place: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

Number of seats: 20