Flowskrivning for ph.d.-stipendiater

SKRIV EFFEKTIVT, SKRIV MED GLÆDE

Tirsdag den 26. november 2019, kl. 9.30 - 16.30. Lokale vil blive udmeldt senere. Forplejning: kaffe og the på kursusdagen

Kurset giver 1 ECTS

 

Program 

FORMIDDAG: Godmorgen. Velkomst og præsentationer

Kursets formål: Flydende skrive- og arbejdsprocesser (flowskrivning). Mihaly Csikszentmihalyis Flowteori og hjernens måde at arbejde på (bevidste og ubevidste/automatiske processer). Arbejdshukommelsens begrænsning.

Blokering og skrivestop. Genererende skrivning: nonstop, essensskrivning, langsom nonstop/flowskrivning og metodernes rationaler. Skriveprofessorerne Peter Elbow og Robert Boices forskning. Tålmodighed, forskrivning og Brief Daily Sessions.

Persona: Lokaliser dine indre skriveroller – fx ’Min indre kritiker’ og ’Mit fulde skrivepotentiale’ (”en der skriver flydende, komfortabelt – og godt”). Skriv bevidst med afsæt i indre personaer – med henblik på, at processen efterhånden bliver automatisk og en del af dit naturlige sprog og udtryk.

FROKOST

EFTERMIDDAG: Opsamling vedr. persona.

Narrativ tilgang: eksternalisering og fortykkelse. Logbogen som et skrive-, søge- og refleksionsredskab. Desuden logbogen som selvprogrammering, bl.a. om kognitiv påvirkning af følelserne vha. af dine tanker: Tænk over, hvad du tænker

– og udskrift negative forventninger og mønstre.

Workshop: Skrivning med feedback/coaching. Af og til handler feedback mere om at spørge ind og anerkende end om gode råd.

Komponering og revision: Bl.a. Cut up-teknik og ’Skriv/revider bevidst teksten, så den bliver længere’.

Rent praktisk vil kurset forløbe som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser og øvelser med efterfølgende refleksion i plenum eller i mindre grupper.

Tilmeldingsfrist er 14. november 2019