Flowskrivning for ph.d.-stipendiater

  SKRIV EFFEKTIVT, SKRIV MED GLÆDE

  Når du bliver grebet af noget, der fuldstændig opsluger dig – et skriveprojekt, en løbetur, et stykke musik eller en god film – er du i flow. I denne tilstand aktiveres hele din hjerne, og din indlærings- og produktionsevne er optimal.

  På kurset Flowskrivning får du input til, hvordan du skaber de bedste rammer og forudsætninger for at være i en produktiv, flydende og glædesfyldt proces med din forskningsrelaterede tekster og skrivning i det hele taget. Flowet og din effektivitet hænger både sammen med dine skrivekompetencer og med din evne til at fordybe dig og opnå kontrol over indholdet af din bevidsthed, altså din generelle måde at tænke på dit skrivearbejde på.

  Læringsmål og udbytte

  Flowskrivning-workshoppens formål er at styrke din evne til at skabe en mere effektiv, fokuseret og komfortabel skriverproces, der både fører til bedre tekster og et mere tilfredsstillende arbejdsliv som ph.d.-skrivende – og måske også et bedre liv i det hele taget.
  Kursets mange konkrete værktøjer, øvelser og refleksioner træner bl.a. din evne til at diagnostisere din egen arbejdsproces – så du kan ændre og optimere dine skrivevaner og med øvelsen bliver langt mere produktiv. Det gælder både antallet af idéer og færdige, gode tekstsider.    

  Det bliver bedre

  Flowskrivning-metoderne adresserer en lang række af de arbejdsopgaver, der er forbundet med at skrive akademiske tekster, bl.a. research, planlægning, forskrivning, gennemskrivning, komponering, feedback og revision. Du

   • bliver mindre tilbøjelig til at udsætte skriveopgaver
   • bliver mindre stresset og sparer tid
   • undgår skriveblokering
   • får en jævn og produktiv skriveproces
   • udvikler et mere naturligt og flydende sprog
   • skriver flere færdige sider – og får flere ideer
   • bliver mere tolerant i forhold til at skrive dårligt – så du vover mere.

   

  Rent praktisk

  vil kurset forløbe som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og refleksion i plenum og små grupper. Fokus ligger udelukkende på skriveprocessen, ikke på gode råd vedrørende sprog og form.

  Du er velkommen til at medbringe en bærbar computer, men det er ingen forudsætning for at deltage. Bogen ’Flowskrivning’ bliver udleveret på kurset. Kurset afholdes på dansk.


  ECTS: Kurset i Flowskrivning udløser 1 ECTS.

  Underviser: Bo Skjoldborg

  Dato: 4. april 2023 kl. 9:30-16:00

  Sted: Kroghstræde 1, 9220 Aalborg

     Lokale 1.007 - Mozart

  Antal pladser: 25

  Deadline for tilmelding: 14. marts 2023

  Spørgsmål vedrørende praktiske forhold kan rettes til Katrine Søndergaard kes@adm.aau.dk.


  Vigtig viden vedrørende ph.d.-kurser: Afbud modtages senest 2 uger før kursets start (21. marts 2023). Udeblivelse eller for sent afbud vil medføre et no-show gebyr på 3000 DKK. Registreret sygdom er naturligvis an acceptabel grund til udeblivelse. Desuden åbner alle kurser for tilmelding cirka tre måneder før start. Dette kan forhåbentlig også give nye studerende mulighed for at tilmelde sig kurser i løbet af året. Vi ser frem til dine tilmeldinger.

  Bo Skjoldborg er forfatter, cand. phil. i dansk og indehaver af kommunikationsvirksomheden Powerwriting.dk, der løser skrive- og undervisningsopgaver for en række større danske organisationer og

  efteruddannelsesinstitutioner. Igennem mange år har han specialiseret sig i skriveprocesser, hvilket bl.a. har udmøntet sig i kurset ’Flowskrivning – Skriv effektivt, skriv med glæde’, som har tiltrukket mere end 7000 professionelle skrivere fra forskere og forfattere til filmfolk, journalister, tekstforfattere, studerende og andre, der skal skrive meget i forbindelse med deres arbejde.

  I 2008 udgav han bogen ’Flowskrivning – vejen til flydende skriveprocesser’ – og i 2010 ’Skriv så de

  reagerer – på jobbet og i det hele taget’ (begge på Dansk Psykologisk Forlag). Bøgerne er siden genudgivet i mange oplag – og i 2019 udkom desuden ’Skriv! Hurtigt og frit’.

  Se også: www.powerwriting.dk

Ethnography in education and policy research offers a particular set of methods to describe and analyse education and other policies and settings from the inside.  This approach has proved successful in theory-sing policy processes as well as demonstrating the impact of educational reforms on teachers and students. It involves participant observation, interviewing and immersion in the field for extended periods.

 

In ethnographic approaches to researching education policy, the researcher is the prime research instrument for the gathering of data. It necessitates access to the sites where policies are produced and/or enacted, which might involve different entry problems. It requires the researcher to invest a considerable amount of time in fieldwork and thus makes it a particularly suitable strategy to Ph.D. projects and researchers, who typically have more time available for the research than more tenured researchers. However, different time modes can be identified that allow for constituting different ethnographic practices.

 

The course aims at providing tools for planning, doing, and reflecting on ethnographic field work in education and policy contexts. It is targeting Ph.D. students whose project involve the use of ethnographic methods, also within other fields than education, or/and students that have interests in education and policy issues.


Kurset henvender sig til ph.d.-studerende inden for skole og dagtilbud. Formålet er dels at klæde ph.d.-studerende på til at forstå de debatter der kører omkring pædagogik i DK samt at indgå i dem på en ordentlig, konstruktiv, saglig og videnskabelig måde, og dels at øge deres kendskab til problematikkerne omkring at anvende forskellige teoretiske/videnskabsteoretiske tilgange og forskellige metoder til at belyse de samme fænomener.

Mere præcist sigter kurset på at give de studerende:

Viden om

·        Tværfaglige tilgange til forskning og de videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil

·        Modeller for viden i tværfaglige sammenhænge, fx videnskabelig perspektivisme

·        Grundpositioner i den pædagogiske debat. Hvad er pædagogik, hvad er videnskab, hvad er politik og hvordan smelter de sammen?

·        Begreber som evidens og mixed methods.

Færdigheder i

·        At formidle tværfaglige problemstillinger

·        At belyse pædagogiske projekter og initiativer fra forskellige perspektiver

·        At navigere egen forskning i krydsfeltet mellem videnskab og politik

Kompetencer til

·        Tværfaglig analyse af pædagogiske og skolepolitiske problemstillinger

·        At deltage i videnskabelige og politiske debatter omkring det pædagogiske område

·        Videnskabsteoretisk begrundelse for og kritisk stillingtagen til konkrete projekter i form af indsatser eller undersøgelser

Da kurset i princippet er relevant for alle inden for uddannelse, læring og pædagogik vil en afledt effekt være at ph.d.-studerende inden for skole/pædagogik/uddannelsesforskning lærer hinanden at kende på tværs af adresser og miljøer.

 


In these times of multiple overlapping societal challenges and crises, collaborative organizing to investigate, develop and generate new, and more democratic approaches, as well as productive partnerships for learning, engaging and creating change, are vital if the social and human sciences are to adequately inform better futures. Developing collaboration, organizing and learning across actors, organizations, sectors, and disciplines, is a necessary part of moving towards sustainable futures, as is the development of sustainable organizations.

 

Recently, Pragmatism and Pragmatist approaches have re-emerged as a source of practical insight into the development of organization, collaboration, partnership, and engagement with evolving problem situations – both in terms of research approaches (the doing of research) and processes of organizing, learning and producing change. This course offers students an opportunity to engage with inspirations from Pragmatist approaches, whether their doctoral research is already informed by Pragmatism or they are open to exploring alternative approaches in their research. The course design also leverages the lecturers’ connections with a flourishing international community of organization scholars who themselves draw inspiration from Pragmatism to reinvent and reorient their research towards more dynamic approaches to the social processes of organizing . This PhD Course invites junior researchers to engage with this community as they develop the practical skills of collaboration based on Pragmatism’s rich theoretical and processual legacy.

 

Curiosity is the first prerequisite for the course, and prior knowledge of Pragmatism is not essential. The objective is to inspire junior researchers having different levels of acquaintance insight with the pragmatic way of thinking, hence, the course focuses on stimulating and advancing the participants, learning and competence.


Feminist methodologies: Workshop on field relations and methodological reflections

Description:
This course on feminist methodologies addresses both those explicitly employing a poststructuralist feminist methodology, but also those simply curious about how such an approach may inform concrete fieldwork. The target group for the course includes both those about to do fieldwork and those who would like to engage in further reflection on the outcome of already accomplished fieldwork.

The starting point for thinking in terms of feminist methodology is that as researchers we can never be simply ‘flies on the wall’ during fieldwork. Accepting this as a premise for doing fieldwork, how can such consciousness about our own position in the field be thought into our research design, analyses, and the entire research process?

We wish to engage with PhD students who are producing/have produced qualitative material (e.g. in the form of interviews, observations, ethnographic field work etc.) and discuss how this aspect of their PhD work relates to their theoretical framework. Wishing to establish the link between the concrete fieldwork and more abstract theoretical and methodological assumptions, the course takes its starting point in two questions:1) What was/is my own position vis-à-vis my research participants in my own concrete fieldwork? 2) How do my methodological reflections establish the premises for producing qualitative material?

Teaching format:
The course has a workshop format combined with lectures. This means that participating PhDs will be required to present and discuss each other’s work. A reading list will be distributed in advance of the workshop and all are expected to read and be prepared to discuss the readings in relation to concrete examples from their own and others’ work presented during the workshop. Each participant will need to send a 2-3 page ‘pre-reflection paper’ outlining initial ideas for answering our questions “1) What was/is my own position vis-à-vis my research participants in my own concrete fieldwork? 2) How do my methodological reflections establish the premises for producing qualitative material?”

These pre-reflections will be the basis for forming groups for the group work planned during the workshop.

After the workshop, participants will have the opportunity to submit at ‘post-reflection paper’ (5-10 pages) outlining their methodological consideration for their PhD thesis. Deadline for submission will be 3 weeks after the end of the course, and written feedback will be provided by one of the course teachers.

Organizer:
Associate Professor Marlene Spanger, Dept. Politics & Society, Aalborg University.

Senior researcher Helene Pristed Nielsen, Veterancentrets Videnscenter.

Lecturers:
Senior research fellow Kathy Davis, Dept. of Sociology, VU University, Amsterdam, will teach together with the course coordinators Marlene Spanger and Helene Pristed Nielsen.

ECTS:
Participation and preparation for the workshop (reading + pre-reflection paper): 2 ECTS.

Submission of post-reflection paper: +1 ECTS.

Time:
March 29-30, 2023

Place:
Aalborg University, Campus Copenhagen, A.C. Meyers Vænge 15, Copenhagen, room: tba

City:
Copenhagen

Number of seats:
Minimum 12 participants, maximum 18 participants

Deadlines:
Application deadline:  
January 16, 2023.

Pre-reflection papers: March 5, 2023.

Please note that to participate, you will need to send a 2-3 page ‘pre-reflection paper’ outlining initial ideas for answering our questions “1) What was/is my own position vis-à-vis my research participants in my own concrete fieldwork? 2) How do my methodological reflections establish the premises for producing qualitative material?”. Deadline for this is March 5, 2023.

Participation fee:
The course if free of charge

No-show fee:

We have over some time experienced problems with no-show for both project and general courses. It has now reached a point where we are forced to take action. Therefore, the Doctoral School has decided to introduce a no-show fee of DKK 1,000 for each course where the student does not show up. Cancellations are accepted no later than 2 weeks before start of the course. Registered illness is of course an acceptable reason for not showing up on those days. Furthermore, all courses open for registration approximately three months before start. This can hopefully also provide new students a chance to register for courses during the year. We look forward to your registrations.

Contact:
If you have questions, please contact program secretary Marianne Høgsbro: inst.dps.phd@dps.aau.dk

Submission of post-reflection paper (3 ECTS):
The post-reflection paper should be max. 10 (normal) pages. The deadline is the May 15, 2023.

Submit the post-reflection paper to Marlene Spanger (spanger@dps.aau.dk). You will get feedback at latest the June 30, 2023.

If you have any questions contact Marlene Spanger (spanger@dps.aau.dk) or +45 50444180


  Welcome to Academic Information Searching - Methods, Sources and Documentation (HUM/SAMF) 2023

  Description: The objective of this course is to provide an understanding of the various aspects that are important when searching for literature as part of your PhD.

  We recommend that you take this course in the beginning of your PhD.

  The course covers these areas:

  • Structured literature search – How to apply a structured method to prepare and carry out your search e.g. for a literature review
  • Evaluating and organising your search - How to prepare and apply relevant criteria for assessing and documenting the search results. How reference management tools can facilitate the process of organising search results
  • Other perspectives on searching – How to use text mining, citation search and other tools to find relevant literature


  The course is a “toolbox for research”-course with a mix of presentations and hands-on activities, either individually focusing on your own PhD-project or in small groups with a shared focus. Remember to bring your computer.

  Preparation prior to the course: Please read the articles on the reading list (in the folder "Course Documents"). 

  Assignments: There will be both class activities and a home assignment. The home assignment will be introduced during the course. You are required to complete the assignment after the course and hand it in by a specific date, usually a week later.

  Accommodation: There will be coffee and tea during the day. You will have to bring your own lunch. Alternatively, you can buy food at the canteen at Kroghstræde 3.

  Course language: English

  Organizers: Louise Thomsen, M.Li.Sc. e-mail: lt@aub.aau.dk 

  Lecturers: Helle Brink, M.Li.Sc. e-mail: hb@aub.aau.dk, Gitte Thomsen M.Li.Sc. e-mail: gt@aub.aau.dk and Louise Thomsen, M.Li.Sc. e-mail: lt@aub.aau.dk 

  ECTS: 1

  Time: 29 Match 2023 

  Place: Aalborg University

  Zip code: 
  9220

  City: Aalborg

  Number of seats: 20

  Deadline: 08 Match 2023

  Important information concerning PhD courses: We have over some time experienced problems with no-show for both project and general courses. It has now reached a point where we are forced to take action. Therefore, the Doctoral School has decided to introduce a no-show fee of DKK 3.000 for each course where the student does not show up. Cancellations are accepted no later than 2 weeks before start of the course. Registered illness is of course an acceptable reason for not showing up on those days. Furthermore, all courses open for registration approximately four months before start. This can hopefully also provide new students a chance to register for courses during the year. We look forward to your registrations.

 • Course description

This 4-session writing course is aimed at PhD students and junior researchers who are looking for assistance with dissertation or article writing in English, or who want to expand their linguistic and strategic repertoire for writing in English.

The course focuses on the fundamentals of academic writing, i.e. sentence length and structure (e.g., conciseness and simplicity), paragraph structure (unity and logical development), cohesion (flow), and vocabulary (precision and useful academic phrases). We will also analyse and discuss the structure and rhetorical functions of different sections of research articles, e.g., Introduction, Discussion and Conclusion. Finally, we will look at different ways of expressing your voice as an academic writer, for example, by choosing a certain citation pattern or inserting evaluative words and phrases to position yourself in relation to your own and other scholars’ research. The overall aim of the course is to make your own writing clearer, more readable and thus more persuasive.

The course includes teacher feedback on four shorter texts during the course of the semester. The course is therefore designed for participants who have started the writing phase of their research project (PhD students) or are working on a research paper at the time of enrolment (junior researchers). If you are unable to submit samples of writing in progress, you will be expected to complete four short writing assignments based on your research topic. The texts will be returned to you with detailed written (electronic) feedback, and you will also have access to oral feedback from the instructor towards the end of each session. This feedback will help you improve your writing by raising your awareness of academic writing conventions and common pitfalls for non-native writers.

The course will consist of a mixture of teacher explanations, participant input, discussions and exercises. It will provide you with practical tools, tips and strategies to make you better able to critically evaluate and revise your own writing.

All materials will be provided by the instructor. PowerPoint presentations, including keys to exercises, will be made available after each session. The materials used in the course are tailor-made and based on recent research, and the texts used for analysis are drawn from research papers in the participants’ field of research.

 • Organizer
  PhD programme on Sociology and Social Work, Aalborg University

 • Teacher
  Academic language consultant Nina Nellemann Rasmussen, University of Copenhagen

 • ECTS
  1,5

 • Format
  T
  he course consists of 4 sessions (of 3 x 45-minutes) on the dates below to give you more time for writing and rewriting: 6/12, 3/1, 24/1 and 13/2 from 9.30-12.15. You will need to attend all courses and to be present in person in Copehagen.

 • Place
  Aalborg University, Campus Copenhagen; 
 • Number of seats:
  16

 • Deadline:
  11/11-2022

 • Participation fee:
  Free of charge

If you have questions you are welcome to contact PhD programme secretary Marianne Høgsbro: inst.issa.phd@socsci.aau.dk

The PhD course if fully booked and it is no longer possible to be added to the waiting list.

 • Description:

  Form and content are linked in academic writing. Thus, structure, coherence, and flow are important elements that support the quality of a PhD dissertation. PhD students must learn to make decisions about their research and writing while they are doing this research and while they are writing their PhD dissertation. Thus, the ’academic craft’ involves systematic reflection and choices about focus, research question, unit of analysis, theory and concepts, philosophy of science approach, design, methods, ethics, and analysis. However, the academic craft is also demonstrated through how those choices are presented and argued for in writing and through one’s capacity to develop a text in which these choices and their consequences are clearly presented and reflected upon. This work starts in the beginning of the PhD process and lasts until the defense. The course is therefor designed to be useful to PhD students at any stage of the process. While the course is open to PhD students from all disciplines, it is important to note that the course organizers will draw on research and examples from their own work and research fields. Moreover, participation requires active engagement with and reflection upon the course literature and one’s own work.

  The Purpose of the PhD course is to focus on the academic craft that is needed to write and edit the constitutive parts of a dissertation so that these parts join to a structured and coherent academic text of high quality where the boundary conditions and contributions of the dissertation are clearly presented and discussed. During the course lectures, group and solo exercises, and shared discussions we will expand participants’ ’toolbox’ and experiences with making the necessary decisions about and in their writing.

  The course material draws on social science and humanities research into academic writing, especially regarding clarity, concepts/constructs, form-content relationships, the role of theory, context, quality criteria (e.g., reliability, coherence, transparency, and analytical generalizability). It is also a very practical course with a strong focus on participants’ own PhD project and writing, with exercises and time for discussions and advancing participants’ own text. The course is open to PhD students from all disciplines, but it is important to note that the course literature and the lecturers draw on examples from social science and humanities, primarily qualitative research.

  Course participants are – after acceptance into the course is confirmed – expected to submit a 10-page (max) paper/essay in which they present their own work in relation to one or more of the key concepts of the course (structure, coherence, quality, contribution) and reflect upon their own ambitions for and challenges with regards to writing

 • Lecturers:
  Ninna Meier and Caitlin McMullin, Aalborg University

 • ECTS:
  3

 • Time:
  11, 12, 13 April 2023

 • Place:
  Aalborg University, Campus Copenhagen. Room will be announced later

 • Number of seats:
  Maximum 16 participants, first-come, first-served principle

 • Participation fee:
  Free of charge

 • Deadlines:
  Participation deadline: 13th March 2023
  Paper deadline: 3th April 2023


  If you have any questions you are welcome to contact Marianne Høgsbro: inst.issa.phd@socsci.aau.dk

  The PhD course if fully booked, it is no longer possible to be added to the waiting list
Velkommen til "Skriv PHD afhandlingens 'kappe': Struktur, sammenhæng, kvalitetskriterier, og bidrag"

 • Beskrivelse:

  I akademisk skrivning hænger form og indhold sammen. Derfor er elementer som struktur, sammenhæng og rød tråd vigtige for kvaliteten af den tekst, som formidler forskningsaktiviteterne og de resultater, som den PhD-studerende producerer. Det, vi kan kalde ’det akademiske håndværk’ handler ikke kun om systematisk refleksion angående fokus, forskningsspørgsmål, analyseenhed, teori og begreber, videnskabsteori, design, metode og etik, samt analyseproces. Kvaliteten af håndværket handler i høj grad også om skriftligt at argumentere for de valg, som man tager eller har taget desangående og at opbygge en tekst, hvor disse valg og deres konsekvenser er tydelige i indhold og struktur. Dette arbejde starter tidligt i processen og pågår kontinuerligt i løbet af en ph.d. proces. Kurset er derfor designet til at deltagere kan få glæde af oplæg, øvelser og pensum uanset hvor de er i ph.d. forløbet.

  OBS: Kursuslitteraturen og undervisningen trækker på humanistisk/socialvidenskabelig forskning, men kurset er åbent for deltagere fra alle forskningstraditioner.

  Formålet med ph.d.-kurset er at sætte fokus på det akademiske håndværk, der skal til for at skrive og redigere en afhandlings elementer, så de ved afhandlingens færdiggørelse fremstår som en struktureret, sammenhængende tekst af høj kvalitet, og hvor resultaternes gyldighedsbetingelser og bidrag er tydeligt præsenteret. På kursets tre dage arbejder vi med dette gennem forelæsninger, konkrete øvelser, og fælles diskussioner med henblik på at opbygge og udvide deltagernes ’værkstøjkasse’ og erfaring med at tage de nødvendige beslutninger, som færdiggørelse af en afhandling kræver.

  Kurset bygger på nyeste forskning i akademisk skrivning, særligt angående klarhed, struktur, form-indhold relationen, kvalitetskriterier som reliabilitet, kohærens, transparens og analytisk generaliserbarhed. Samtidig er det et praktisk kursus, hvor deltagerne arbejder konkret med deres egen tekst i forhold til kursets emner.

  Efter optagelse: Kursusdeltagerne skal indsende et refleksions-paper på max 10 sider. Præsentation af phd-projektet og det/de foreløbige forskningsspørgsmål må fylde max 1 side, da det centrale i paperet skal være en refleksion over skrivemæssige udfordringer og ambitioner er i relation til deres afhandlings struktur, kvalitet og bidrag.

  Teaching methods:

  Kursets 3 dage har hvert et tema. Hver dag vil bestå af underviseres oplæg på baggrund af kursuslitteraturen, guidede skriveøvelser, parvise refleksioner og feedback, samt dialoger i plenum.

  Deltagerne vil få feedback på deres egne skriveambitioner og -udfordringer af underviserne og de andre kursusdeltagere. Vi vil desuden undersøge og diskutere, hvordan håndværket i at give en tekst form hænger sammen med tekstens indhold og dermed det konkrete fænomen/proces/felt, som deltagerne har undersøgt.

  Kursusdeltagerne skal indsende et 10 (max) siders paper hvori de præsenterer deres eget arbejde i relation til kursets nøglebegreber, samt reflekterer over hvad deres skrivemæssige udfordringer og ambitioner er i relation hertil.


 • Undervisere:
  Ninna Meier, Charlotte Wegener og Kasper Trolle Elmholdt, Aalborg Universitet

 • ECTS:
  3

 • Time:
  31/1-2/2 2023

 • Kursussted: 
  Aalborg Universitet, Aalborg. 9220 Aalborg Øst. Seminarrum bliver udmeldt senere.

 • Antal deltagere:
  16 (først til mølle princippet)

 • Deltagergebyr:
  Der er ingen gebyr for deltagelse

 • Deadlines: 
  For tilmelding: 3. januar 2023. Paper deadline: 17. januar 2023. Der skal indleveres et paper på max 10 sider.

  Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Marianne Høgsbro: inst.issa.phd@socsci.aau.dk

  Kurset er fyldt op og det er ikke længere muligt at komme på venteliste