Flowskrivning for ph.d.-stipendiater

SKRIV EFFEKTIVT, SKRIV MED GLÆDE

Tirsdag den 26. november 2019, kl. 9.30 - 16.30. Lokale vil blive udmeldt senere. Forplejning: kaffe og the på kursusdagen

Kurset giver 1 ECTS

 

Program 

FORMIDDAG: Godmorgen. Velkomst og præsentationer

Kursets formål: Flydende skrive- og arbejdsprocesser (flowskrivning). Mihaly Csikszentmihalyis Flowteori og hjernens måde at arbejde på (bevidste og ubevidste/automatiske processer). Arbejdshukommelsens begrænsning.

Blokering og skrivestop. Genererende skrivning: nonstop, essensskrivning, langsom nonstop/flowskrivning og metodernes rationaler. Skriveprofessorerne Peter Elbow og Robert Boices forskning. Tålmodighed, forskrivning og Brief Daily Sessions.

Persona: Lokaliser dine indre skriveroller – fx ’Min indre kritiker’ og ’Mit fulde skrivepotentiale’ (”en der skriver flydende, komfortabelt – og godt”). Skriv bevidst med afsæt i indre personaer – med henblik på, at processen efterhånden bliver automatisk og en del af dit naturlige sprog og udtryk.

FROKOST

EFTERMIDDAG: Opsamling vedr. persona.

Narrativ tilgang: eksternalisering og fortykkelse. Logbogen som et skrive-, søge- og refleksionsredskab. Desuden logbogen som selvprogrammering, bl.a. om kognitiv påvirkning af følelserne vha. af dine tanker: Tænk over, hvad du tænker

– og udskrift negative forventninger og mønstre.

Workshop: Skrivning med feedback/coaching. Af og til handler feedback mere om at spørge ind og anerkende end om gode råd.

Komponering og revision: Bl.a. Cut up-teknik og ’Skriv/revider bevidst teksten, så den bliver længere’.

Rent praktisk vil kurset forløbe som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser og øvelser med efterfølgende refleksion i plenum eller i mindre grupper.

Tilmeldingsfrist er 14. november 2019

Ph.d. Vejlederforløb.

Vejledning til høj faglighed og høj trivsel – kan det forenes?

Den 14. og 28. november 2019 i Aalborg

 

Underviser: Anne Kirketerp, Psykolog, Ph.d.

Tidspunkt: To dages kursus den 14. og 28. november begge dage 8:30 – 12:15.

Sted: Aalborg

Vejlederforløbet har to overordnede formål:

1)     Skabe viden om, hvordan man vejleder så kvaliteten af Ph.d. projekter bliver høj gennem fokus på elementer som sikrer høj indre motivation og trivsel.

2)     Træne konkrete vejledningssituationer så vejledningen udforderer den ph.d. studerende optimalt, med fokus på at højne det videnskabelige niveau.

Resultatet efter forløbet er en egen udviklet model med udgangspunkt i kursets teorier og metoder.

Der ligges der vægt på ”hands on” erfaringsudvekslinger mellem deltagerne.

På 1. kursusdag udfoldes  forståelse af de tre grundlæggende kvaliteter/behov som skal være til stede for oplevelsen af faglig og personlig trivsel – disse er kompetence, sociale relationer og autonomi. Disse tre behov er beskrevet gennem Deci & Ryans motivationsteori: Self- Determinations Theori, (Deci & Ryan, 2000, 2017).

SDT danner baggrunden for, at vejledning kan fungere gennem principper som understøtter frivillighed og selvstændig initiativkraft. Ved at forstå mekanismerne som fremmer eller hæmmer den gode Ph.d. forløb kan mange problemer undgås. Fokus er på at sikre faglig trivsel med henblik på at højne kvaliteten af Ph.d. afhandlingen samt sikre at flest muligt gennemfører ph.d. forløbet.

Til 2. gang gøres der erfarringer med bevidste strategier for at sikre autonom motivation. Disse erfaringer skaber baggrund for 2. kursusdag.

På 2. kursusdag tages fat på vejledningsudfordringer og hvordan man konkret kan undersøtte en proces for at afklare hvad og hvilke forhold der forhindrer en Ph.d. studerende i at performe. Ligeledes  gives der teknikker til at skabe fælles forståelse af process og udfordringer.

Med udganspukt i Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, trænes forskellige generiske vejledningssituationer, med udgangspunkt i deltagernes konkrete udfordringer.

Karl Tomm’s spørgsmåltyper afskiller hensigsigten og den bagvedliggende antaglelse vejlederen stiller spørgsmål med.

Spørgsmål kan åbne eller lukke for refleksion, give den vejledte mulighed for at blive udfordret optimalt eller føle sig inkompetent – med mistrivsel som følge.  

 

Forberedelse:

Inden kurset vil deltagerne blive bedt om at de skrive en kort mail til kursusholder om:

Hvilke forhold/elemeter  (dette kan fortolkes helt frit)  hæmmer eller fremmer det gode Ph.d. vejledningsforløb?

Hvilke vejledningssituationer fungerer godt og hvilke mindre godt for dig?

Anne Kirketerp er tidligere faglig leder på Center for entreprenørskab og Innovation på Aarhus universitet samt forskningsleder på VIA UC. I dag forsker, forfatter, foredragsholder og ekstern lektor på AU. Udvikler og underviser på Masteren i Positiv psykologi på AU samt underviser på en række andre forløb indenfor motivation, vejledning, Innovation og foretagsomhed.

Program dag 1

8:00     Kaffe/the ankomst

8:30     Velkomst og introduktion til kurset

Ph.d. vejlederens udfordringer – Kognitive bias!

Self-Determination Theory (SDT) som grundlag for at forstå en Ph.d. studerenes mulighed for succes, med fokus på feedback.

Dialogbaseret med Q&A undervejs.

Egen tilvirkning af SDT metode til vejledning - små grupper

12:15     Frokost

Program dag 2

8:00     Kaffe/the ankomst

8.30     Opsamling fra dag 1

8.35      Spørgsmålstyper  - Karl Tomm’s spørgsmålstyper med fokus på ph.d vejledning.

Illustation af forskellige spørgsmåls virkninger.

Træning i ph.d. vejledning med fokus på feedback som styrker indre motivation.

Træning af vejledning som sikrer høj faglighed og åbner for ny indsigt.

Kobling af trivselsmodel og spørgsmålstyper til fremadrettet praksis.

12.15     Frokost

Udsnit af Litteratur og teori:

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2017). Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. The Guildford Press.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.

Seligmann, M. E. P. (1975). Helplessness, on depression development and Death. Freemanand Company, San Francisco

Tomm, K. M. (1985). Circular Interviewing: A Multifaceted Clinical Tool, in Campbell,

D., and Draper, R., (eds.), Applications of Systemic Family Therapy, New York,

Academic Press.

Tomm, K., (1988) "Interventive Interviewing: Part III. Intending to Ask Lineal, Circular,

Reflexive or Strategic Questions?" Family Process, 27: 1-15.

  

Tilmelding: Tilmelding sker online, senest den 29. oktober.